• Valg af advokat
  Valg af advokat
 • Gennemgang
  Gennemgang
 • Advokatskrivelse
  Advokatskrivelse
 • Nøgleudlevering
  Nøgleudlevering

Trin 1
I sender os de generelle info om ejendommen samt jeres og købers oplysninger til aftalens betingelser. Herefter fremskaffer vi de øvrige fornødne dokumenter i handlen via Kommunen, Tinglysningsretten m.v. Hertil sender vi jer en kundeaftale, som I kan underskrive med jeres nem-ID
Trin 2
Udefra handlens oplysninger udarbejder vi en købsaftale sammen med en faktura for vores arbejde, som vi videresender til jer for godkendelse.
Trin 3
Såfremt I godkender den tilsendte købsaftale, videresender vi både købsaftalen og de andre dokumenter for handlen til køber for købers samtykke.
Trin 4
Såfremt køber underskriver købsaftalen og de øvrige dokumenter, bliver alle dokumenterne sendt til jer for at I kan underskrive dokumenterne. Herefter modtager vi handlen med begge parters samtykke og videresender dokumenterne til alle relevante parter i handlen, herunder køber, jer, rådgiver, banker m.v.
Trin 5
Køber sørger for at stille garanti/deponering for købesummen.
Trin 6
Såfremt bankgarantien er stillet og alle former for forbehold i aftalen er opfyldt samt købers fortrydelsesret på 6 dage er forbi, er der tale om en endelig handel.
Trin 7
Når den endelige handel er fastlagt, vil vi herefter alene eller i samarbejde med købers rådgiver udarbejde skødet i handlen.
Trin 8
I modtager en vejledning om, hvordan skødet bliver underskrevet med henblik på at tinglyse det.
Trin 9
Det tinglyste skøde vil bl.a. indeholde en afgrænsning om, at køber ikke overdrages sælgers lån, når køber overtager ejendommen. Det er jeres banks ansvar at ophæve lånene med købers bank.
Trin 10
Det er vigtigt, at der forinden overtagelsesdagen, bliver meldt flytning senest 3 hverdage før flyttedatoen for el og senest 5 hverdage efter flyttedatoen for naturgas.
Trin 11
I skal sammen med køber aflæse diverse forbrugsmålere på overtagelsesdagen. Disse oplysninger skal sendes til forsyningsselskaberne hurtigst muligt af jer.
Trin 12
Det er godt at gennemgå boligen med køber, svare på eventuelle spørgsmål og vise køber praktiske ting såsom hvor ejerforenings vicevært holder til, eller hvor tophanen til vand, gas og strøm befinder sig.
Trin 13
Vi modtager udgifterne for ejendommen for det seneste år af jer.
Trin 14
Vi udarbejder refusionsopgørelsen sammen med købers rådgiver senest 30 dage efter overtagelsesdagen, som så bliver afregnet, når opgørelsen er godkendt af både jer og køber.
Trin 15
Så snart refusionsopgørelsen er godkendt og dennes saldo er opgjort samt skødet tinglyst, vil handlen mellem køber og sælger af ejendommen være afsluttet.

Kontakt

 1. Navn(*)
  Invalid Input
 2. Telefon(*)
  Invalid Input
 3. Tidsrum(*)
  Udfyld venligst tidsrum

Om BoligAdvokaterne

BoligAdvokaterne er et ungt advokatfirma med fokus på at have sine klienter i centrum, hvorfor vi er yderst fleksible. Vi møder vores klienter i øjenhøjde.

Fra vores kontor i Aarhus, hjælper vi klienter i hele landet. BoligAdvokaterne er medlem af Advokatsamfundet og har advokatforsikring hos HDI.

Bankoplysninger

Bankkonto i Danske Bank:
Reg: 3409 Konto: 12115768
CVR num­mer: 37608955