• Valg af advokat
  Valg af advokat
 • Gennemgang
  Gennemgang
 • Advokatskrivelse
  Advokatskrivelse
 • Nøgleudlevering
  Nøgleudlevering

Trin 1
Køber og sælger indgår en købsaftale, som bl.a. Indeholder overtagelsesdato og købesummen.
Trin 2
Den underskrevne købsaftale af begge parter sendes sammen med de øvrige dokumenter til os (disse sendes typisk af rådgiver/ejendomsmægler). Der skal i øvrigt fremgå forbehold for vores godkendelse i den pågældende kontrakt.
Trin 3
Vi foretager en juridisk gennemgang af købsaftalen og de øvrige dokumenter, hvorefter vi sender vores bemærkninger (forbehold) til dig.
Trin 4
Når I har accepteret den endelige forbeholdsskrivelse, sender vi den videre til sælger og hans ejendomsmægler med forbehold for vores betingelser for handlens gennemgang.
Trin 5
Udbetalingen sørges for at deponeres indenfor det aftalte tidspunkt af sælgers bank eller ejendomsmægler.
Trin 6
Betalingen af beløbet foregår på overtagelsesdagen, men forinden skal jeres bank sørge for at stille en bankgaranti for betalingen af den resterende del af købesummen.
Trin 7
Hvis der er resterende forbehold og/eller betingelser i handlen, sørger vi for at få dem afklaret.
Trin 8
Når alle de fornødne dokumenter er godkendt fra begge parters side, er der en endelig handel. Herefter underskrives skødet, som vi sammen med ejendomsmægleren har udarbejdet, af begge parter med henblik på at få skødet tinglyst på www.tinglysning.dk
Trin 9
Følgende betingelser skal være opfyldt før nøglerne til boligen udleveres: - Skødet skal være underskrevet af køber og sælger - Forbehold i handlen skal være opfyldte - Garanti/udbetalingen for restkøbesummen skal være deponeret
Trin 10
Det er vigtigt, at I melder flytning senest 3 hverdage før flyttedatoen for el og senest 5 hverdage efter flyttedatoen for naturgas. Dog kan I allerede melde flytning tidligst 2 måneder før flyttedatoen.
Trin 11
I aftaler overtagelsesdato og tidspunkt med sælger/ejendomsmægler senest 3 uger før overtagelsesdatoen.
Trin 12
Det er jeres ansvar at aflæse forbrugermåleren på overtagelsesdatoen, hvorefter det er sælgers ansvar at indberette forbrugermåleren til forsyningsselskaberne. De skal indberettes til jeres ønskede leverandører. Det er her meget vigtigt, at I på overtagelsesdatoen undersøger om ejendomsinstallationer (gulvvarme, hvidevarer) fungerer optimalt.
Trin 13
Hvis I på overdragelsesdagen opdager fejl eller mangler ved boligen, skal I sørge for at oplyse det på aflæsningsskemaet eller til sælger/ejendomsmægler, så de kan godkende en aftale om en godtgørelse for manglerne. Det er meget vigtigt, at disse oplyses så hurtigst som muligst.
Trin 14
Der udarbejdes refusionsopgørelse fra enten vores eller ejendomsmæglerens side, og de økonomiske mellemværende, som er opstået mellem sælger og køber i forbindelse med handlen, udlignes og opgøres.

Kontakt

 1. Navn(*)
  Invalid Input
 2. Telefon(*)
  Invalid Input
 3. Tidsrum(*)
  Udfyld venligst tidsrum

Om BoligAdvokaterne

BoligAdvokaterne er et ungt advokatfirma med fokus på at have sine klienter i centrum, hvorfor vi er yderst fleksible. Vi møder vores klienter i øjenhøjde.

Fra vores kontor i Aarhus, hjælper vi klienter i hele landet. BoligAdvokaterne er medlem af Advokatsamfundet og har advokatforsikring hos HDI.

Bankoplysninger

Bankkonto i Danske Bank:
Reg: 3409 Konto: 12115768
CVR num­mer: 37608955